Betegellátás - Osztályok - "B" Belgyógyászati-Onkológiai és Klinikai Farmakológiai Osztály

"B" Belgyógyászati-Onkológiai Osztály és Klinikai Farmakológiai Osztály

Tartalom

Az osztály története

1989. november 1.-től az igazgatás a korábbi kemoterápia osztályt Kemoterápia B és Kemoterápia C Osztályra osztotta. A Kemoterápia B Osztály, mely később a „B” Belgyógyászati-Onkológiai és Klinikai Farmakológiai Osztály nevet vette fel, a korábbi Kemoterápia Osztály egyik jogutódjának és örökösének tekinti magát. Az osztály története 1992-ig megegyezik a többi belgyógyászati osztály történetével (lásd ott). 1992-ben Dr. Szántó Jánost nevezték ki a Kemoterápia B Osztály osztályvezető főorvosává. Vezetése alatt az osztály fő profiljává a szolid tumorok gyógyszeres kezelése vált. Elsősorban emlőrákos, gastrointestinális/emésztőszervi daganatos és szarkómás betegeket kezeltek. Több klinikai gyógyszervizsgálatban vettek részt. 1996-ban Szántó főorvos úr a budapesti Szent Margit Kórház Onkológiai Osztályának vezetője lett, és az osztály munkáját Dr. Szakolczay István megbízott osztályvezető irányításával folytatta, változatlan profillal. 1997. január 1.-jétől az osztály élére Prof. Dr. Láng István egyetemi magántanár, a Magyar Tudományos Akadémia doktora került. Vezetésével az osztály gyógyító, kutató és oktató munkáját az elődök hagyományait követve folytatta. Az emlőrák és a gastrointestinalis daganatok területén az osztály számos rangos nemzetközi kutatásba kapcsolódott be. Ezek egy része az EORTC és az IBCSG keretei között folyt és folyik (lásd később). 

Prof. Dr. Láng István 1997. január 1.-

Fel ↑

Jelenlegi személyi állomány

Osztályvezető főorvos:

 • Prof. Dr. med. habil. Láng István PhD, DSc, Osztályvezető főorvos egyetemi magántanár, a Magyar Tudományos Akadémia doktora
 • Az osztály orvosai:

 • Dr. Hitre Erika PhD. főorvos, osztályvezető helyettes
 • Dr. Rubovszky Gábor PhD. főorvos
 • Dr. Juhos Éva főorvos
 • Dr. Szabó Eszter adjunktus
 • Dr. Ganofszky Erna adjunktus
 • Dr. Nagy Tünde adjunktus
 • Dr. Madaras Balázs orvos
 • Dr. Pintér Tamás alorvos
 • Az orvosok szakképesítése

  • Prof. Dr. Láng István:     belgyógyász, klinikai onkológus, allergológus és klinikai immunológus, klinikai farmakológus, Európai Medical Oncology szakképesítés (Certification, ESMO),
  • Dr. Hitre Erika:                  belgyógyász, klinikai onkológus,
  • Dr. Juhos Éva:                 belgyógyász, klinikai onkológus,
  • Dr. Rubovszky Gábor:   belgyógyász, klinikai onkológus.
  • Dr. Szabó Eszter:            belgyógyász, klinikai onkológus,
  • Dr. Ganofszky Erna:       tüdőgyógyász, klinikai onkológus,
  • Dr. Nagy Tünde:              belgyógyász, tüdőgyógyász, klinikai onkológus,

  Az osztályról eltávozott munkatársak:

  • Dr. Ady Nóra (Franciaországban dolgozik)
  • Dr. Végh Éva a (Szent László Kórház Onkológiai Osztályra távozott)
  • Dr. Pölöskei Anna (gyógyszercéghez távozott)
  • Dr. Bodoky György (a Szent László Kórház Onkológiai Osztály vezetője lett)
  • Dr. Telekes András (A Bajcsy Kórház Onkológiai Osztályvezetője lett)
  • Dr. Pápai Zsuzsanna (az ÁEK-ben lett osztályvezető főorvos)
  • Dr. Horváth Zsolt (a Debreceni Egyetem Onkoradiológiai Intézet igazgatója lett)

  Fel ↑

  Az osztály feladatának, klinikai kutatási és oktatási tevékenységének, nemzetközi kapcsolatainak a bemutatása

  Az Országos Onkológiai Intézet „B" Belgyógyászati-Onkológiai és Klinikai Farmakológiai Osztálya az ország egyik legnagyobb, szolid tumorokat kezelő belgyógyászati-onkológiai osztálya, és egyúttal az ország két, valamennyi klinikai fázisú vizsgálat végzésére jogosítvánnyal rendelkező onkológiai osztályának egyike. Ennek megfelelően szolid tumorok vonatkozásában az ország egyik legnagyobb onkológiai-klinikai farmakológiai központja.

  Az osztály szolid tumoros betegek; emlőrák, emésztőszervi daganatok (colorectalis carcinoma, nyelőcső, gyomor, máj, epehólyag és epeutak, hasnyálmirigy), lágyrész sarcomák komplex gyógyszeres belgyógyászati-onkológiai kezelését végzi. Ugyancsak ellát olyan tüdőrákos betegeket is, akik kezelésében - betegségük stádiumának megfelelően - elsősorban a kemoterápia és a biológiai terápia játszik szerepet. Osztályunk fej-nyak daganatos betegek kemoterápiáját, és biológiai terápiáját is végzi.

  A betegek kezelését nemzetközileg elfogadott terápiás protokollok szerint végzik. Folyamatosan és aktívan részt vállalnak a Magyarországon alkalmazott protokollok kidolgozásában is. Az Országos Onkológiai Intézet, mint Magyarország legnagyobb és legteljesebb komprehenziv, multidiszciplinális onkológiai központja a diagnosztikus és terápiás lehetőségek széles fegyvertárával kitűnő hátteret teremt fenti betegségek nemzetközi színvonalú komplex kezeléséhez. Így lehetőség van arra, hogy betegek egyrészt mindig a világszerte elfogadott legkorszerűbb standard gyógyszeres kezelésben részesüljenek, másrészt ezen túlmenően olyan multicentrikus multinacionális klinikai vizsgálatokban vegyenek részt, melyek keretében innovatív, még nem törzskönyvezett, de várhatóan hatásos terápiát kapnak. Az osztály egyidejűleg három nagy nemzetközi, úgynevezett akadémiai jellegű klinikai vizsgálatokat koordináló szervezet aktív tagja. A Nemzetközi Emlőrák Kutató Csoport (International Breast Cancer Study Group, IBCSG), berni székhelyű globális multinacionális rangos tudományos szervezet, mely a bostoni Harvard Egyetemtől kezdve a milánói központi Európai Onkológiai Intézeten át, Dél-Afrikától Ausztrália-Új Zélandig a világ legjobb emlőrák kutató helyeit foglalja magában. Az osztály/intézet e szervezet teljes jogú tagja, és az osztályvezető személyén keresztül a legszűkebb vezetőségben (Foundation Council) is képviselve van. Az osztály részvétele lehetőséget nyújtott és nyújt arra, hogy az emlőrákos betegek adjuváns klinikai vizsgálatok keretében a legkorszerűbb kemoterápiás, hormonterápiás, valamint biológiai és molekulárisan célzott terápiás protokollok szerint részesüljenek kezelésben úgy, hogy az innovatív, egyébként rendkívül drága gyógyszereket ingyen kapják. A klinikai kutatómunka magas színvonalának biztosítása végett az osztályon az IBCSG által támogatott adminisztrátori/adatkezelői (data manager) helyi IBCSG központ működik. Az osztály hozta létre a Központi Klinikai Vizsgálati Koordináció („Data Manager") egységet is.

  Az emésztőszervi daganatok vonatkozásában az osztály nemzetközi klinikai vizsgálatokban való részvételét az Európai Daganatkutató- és Terápiás Szervezet (European Organisation for Research and Treatment of Cancer, EORTC)-ben viselt aktív tagság és ugyanez várható 2013. november 28-30. között ugyancsak Budapesten biztosítja. 2004.-ben az EORTC évi közgyűlését ez az osztály rendezhette Budapesten, és ugyanez várható szintén Budapesten 2013. november 28.-30 között. A konferencia jelentős nemzetközi sikert hozott. Hasonló nemzetközi siker volt az IBCSG 2008. éves kongresszusra is, ugyancsak az osztály szervezésében. A KözépEurópai Kollaboratív Onkológiai Csoport (CECOG) klinikai vizsgálatainak az osztály ugyancsak tevékeny résztvevője, és az osztálívezető személyében képviselve van a CECOG Tudományos Bizottságában is.

  Az osztály részt vesz fej-nyak daganatos betegek belgyógyászati-onkológia kezelésére vonatkozó klinikai vizsgálatokban; az OGYI/GYEMSZI engedély alapján saját kezdeményezésű innovatív célzott biológiai terápiás klinikai vizsgálatokat is végez.

  Az osztályon több mint 8 éven át működött az Országos Egészségbiztosítási Pénztár megbízása alapján az emlő és - colorectalis rákos különkeretből finanszírozott kezelések koordináló Központjaként.

  Ez az osztály vezeti az intézet multidiszciplináris Emlőrák Terápiás Bizottságát, mely hetente kétszer fogadja a betegeket, nemcsak az intézetből, de kívánságra bárhonnan az országból. Így évente közel 1000 új emlőrákos beteget lát és kezel az osztály. Aktívan részt veszünk a kéthetenként keddente ülésező emésztőszervi Multidiszciplináris Onkológiai Bizottság munkájában is. Az ország egyik legnagyobb colorectalis carcinoma központjának számít, de nagyszámú gyomorrákos és egyéb emésztőszervi daganatos beteget is kezel. Ugyancsak részt veszünk a Tüdőrák Multidisciplinaris Bizottság munkájában is.

  A Semmelweis Egyetem Ortopédiai Klinikájával együttműködve lágyrész sarcoma központként is működik.

  A 2005. II. félévében befejezett teljes körű rekonstrukció és bővítés révén a munka tárgyi feltételei kitűnőek. Vadonatúj emeleten a legkorszerűbb igények szerint kialakított 13 kórterem közül 4 egyágyas, összesen 28 fekvőbeteget tudnak egyidejűleg ellátni. Ambuláns infúziók adásához a vadonatúj 8/A épület kezelő helyeit használjuk, és igény szerint az egyágyas kórtermeket is nappali klinikaként tudják használni. Az ambuláns és a fekvőbetegeknek adott komplex belgyógyászati-onkológiai kezeléseken (kemoterápia, biológiai terápia) túlmenően, a korszerű sugárterápiás osztállyal együttműködve, kemo- radioterápiával is foglalkoznak. A Sebészeti Osztállyal kooperációban végzik a betegek kemoperfúziós és rádiófrekvenciás ablatiós kezelését, illetve a saját, két legkorszerűbb szöveti mélyterápiás egységgel rendelkező locoregionalis thermoterápiás részlege kemo- termoterápiát is kiterjedten alkalmaznak. A radiológiai Osztály intervenciós radiológiai részlegével együttműködve betegeink locoregionalis kemoterápiában is részesülhetnek.

  Az osztály szakorvosi gárdája tapasztalt, a legtöbb orvosunknak több szakképesítése van. Egészségügyi szakdolgozó gárdánk jól felkészült, a speciális feladatokra megfelelően kiképzett.

  Az osztály specializált onkológiai profilja mellett általános belgyógyászati szemlélet alapján működik. Ez azt jelenti, hogy a speciális belgyógyászati-onkológiai szempontok mellett az általános belgyógyászat holisztikus szemléletét is alkalmazzák.

  Az osztály orvosai speciális érdeklődési területüknek megfelelően klinikai kutatómunkát is végeznek. Ennek eredményeként az utóbbi 17 évben közel 200 tudományos könyvrészlet és közlemény szerzői voltak, köztük számos rangos nemzetközi szaklapokban jelent meg. Az osztály összesített impact faktora éves szinten meghaladja a 100-at. Orvosai rangos nemzetközi (ASCO, ESMO, ECCO, Colorectalis Világkongresszus stb.) konferenciákon és hazai rendezvényeken nagyszámú prezentációt tartottak, és 2 orvos szerzett Phd fokozatot. A tudományos tevékenységben az intézet szakosodott tudományos műhelyein túlmenően rangos nemzetközi szervezetekkel (IBCSG, EORTC, CECOG) is együttműködnek.

  Az osztály főbb kutatási témái:

  - korai és előrehaladott emlőrákos betegek innovatív kezelése klinikai vizsgálatok keretében,

  - TS polimorfizmus vizsgálata colorectalis carcinomában,

  - gyomorrákos betegek célzott biológiai terápiája,

  - tüdőrákos betegek molekulárisan célzott kezelése,

  - malignus thymomás betegek kemoterápiája,

  Az osztály orvosai folyamatosan részt vesznek az onkológus szakorvos képzésben, rendszeres előadók az intézet által szervezett szakorvos képzés elméleti tanfolyamain, részt vesznek a gyakorlati szakorvos és rezidens képzésben, valamint az osztályvezető személyében a klinikai onkológia szakvizsgáztatásban is. Az osztályon folyamatosan történik a szakorvos jelöltek gyakorlati képzése.

  Fel ↑

Csatolt dokumentumok
Klinikai tevékenység
Könyvek, Könyvrészletek, Cikkek, Előadások